Vložit.cz logo
Vložit.cz - Sdílejte, posílejte soubory jednoduše a rychle.

Podmínky posílání přes VLOZIT.CZ

​ Všeobecné smluvní podmínky užívání

Služeb poskytovaných společností GRADEX, s.r.o. na stránkách vlozit.cz (dále jen „Podmínky“)

​ obecná ustanovení

Poskytovatel služeb na Serveru je společnost GRADEX, spol. s r.o. Slezská 1357/1, 120 00 Praha, Vinohrady, IČ: 26134292 , DIČ: CZ26134292 Uživatel je fyzická či právnická osoba, která užívá Služeb Poskytovatele. Každý soubor je jednoznačně identifikovatelný přes adresu URL.

​ Služby

Poskytovatel umožňuje Uživateli využívat tyto Služby:
Nahrávání souborů na Server Poskytovatele, rozesílání URL adresy a QR kódu a opětovné uložení souboru. Možnost stahování souborů dalšími Uživateli, kteří sdělí URL adresu souboru nebo QR kód.

Práva a povinnosti

Uživatel je odpovědný za obsah. Umístěním souboru na Server se Uživatel nezbavuje jakéhokoli práv. Umístěním souboru na Server pověřuje Uživatel Poskytovatele k automatizovanému zpracování a uložení příslušné Zásilky na server vlozit.cz. Uživatel prohlašuje, že je oprávněn daný obsah souboru sdílet. Poskytovatel neprovádí žádnou kontrolu legálního obsahu nahraných souboru. Soubory neotvírá a neanalyzuje jejich obsah. V případě upozornění od třetí strany na možný nelegální obsah je Poskytovatel oprávněný soubor smazat nebo omezit šíření bez předchozího upozornění. Služba není trvalou zálohou souborů. Poskytovatel nezaručuje, že soubor či jeho část nebude poškozený či smazaný. Poskytovatel není odpovědný za případnou škodu způsobenou ztrátou souboru či její části. Uživatel bere na vědomí a souhlasí, že Poskytovatel může upravit Server, rozsah a Podmínky bez předchozího upozornění.

​ Odpovědnost za škodu

Poskytovatel neposkytuje Uživateli žádné záruky ohledně funkčnosti a dostupnosti služby vlozit.cz ani za poškození či smazání obsahu souboru.

​ Obchodní sdělení

Uživatel tímto bere na vědomí a vyslovuje souhlas s tím, že v rámci Služeb mohou být zobrazovány reklamní a/nebo propagační sdělení (dále jen „reklama“) třetích stran.

​ Závěrečná ustanovení

Tyto podmínky a vztah mezi Poskytovatelem a Uživatelem se řídí právním řádem České republiky.

Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoli jednostranně změnit znění těchto Podmínek